+31 06 40991449 info@rjmena.nl

Welkom bij RJ Management & Advies

Als u op zoek bent naar een ervaren manager voor de tijdelijke aansturing van uw afdeling, team, programma of project, of u wilt advisering op beleidsmatige of organisatorische vraagstukken, dan is Rob van der Hoek, eigenaar van RJ Interim Management & Advies, uw partner.

 

Wat kan RJ M&A u bieden?

RJ Interim Management en Advies richt zich vooral op de ondersteuning bij tijdelijke aansturing van bedrijfsprocessen, projecten of programma’s bij de overheid, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.  Door jarenlange ervaring is er een heldere visie op de aanpak van  verander- en ontwikkeltrajecten op het snijvlak van proces- en informatiemanagement.

Interim management

Tijdelijke aansturing van uw afdeling, team, project of programma 

Informatiemanagement

Ondersteuning bij implementatie van nieuwe applicaties, ondersteuning bij functioneel beheer of het vertalen van strategische  informatiebehoeften vanuit de business naar een adequate uitvoeringsgerichte  informatievoorziening

Outsourcing

Begeleiding van aanbesteding en implementatie van IT applicaties en  outsourcing van IT diensten 

Advisering

Beleidsmatige, organisatorische en juridische advisering op het gebied van Gemeentelijke samenwerking, Informatisering, Datamanagement, Dienstverlening, Lokale heffingen en de Wet WOZ.

Neem contact op

Als u meer informatie wilt om meer te weten wat RJ M&A u kan bieden, neem dan contact op voor een nadere kennismaking