+31 06 40991449 info@rjmena.nl

Management en Projecten

Management- en ervaring met projectaansturing van Rob van der Hoek vanaf 1991 tot heden

Mijn naam is Rob van der Hoek en eigenaar van RJ Management & Advies. Ik ben ruim 40 jaar werkzaam in het openbaar bestuur en opgeleid als bestuurskundige. In die periode heb ik ruim 30 jaar leiding gegeven aan zowel kleine operationele teams als aan grotere afdelingen. Om de scoop van mijn dagelijkse taken zo breed mogelijk te houden heb ik daarnaast vele projecten en programma’s geleid. Ik ben BiSL gecertificeerd en werk projectmatigt met Agile en Scrum technieken. Daarnaast heb ik ervaring met lean-management (gecertificeerd Lean Six Sigma Orange Belt).

Hieronder staan zowel mijn ervaringen op managementgebied vermeld als ook mijn projectervaring door de jaren heen tot nu.

 

Managementervaring

Van november 2022 tot heden

Bij de gemeente Leeuwarden ben ik als Hoofd Belastingen verantwoordelijk voor het totale belastingproces WOZ, Heffen en Innen. De afdeling bestaat uit 40 medewerkers (33 fte). De gemeente Leeuwarden voert ook de belastingprocessen uit voor de gemeenten Vlieland en Texel.

Van vanaf april 2022 tot november 2022

Bij Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) was ik als teammanager Waarderen verantwoordelijk voor de tijdelijke aansturing van een team van ca. 50 medewerkers (37,5 fte) bestaande uit coördinatoren, taxateurs en juridisch medewerkers. Gezamenlijk staat het team Waarderen voor de opdracht om het jaarlijkse WOZ-proces van herwaardering t/m bezwaar en beroep zo effectief en efficiënt mogelijk uit voeren. Dit doen ze bij BWB mede door gebruik te maken van innovatieve tools, zoals de introductie van Robotic Proces Automation (RPA) en Artificial Intelligence/Machine Learning technieken.

Van 2015 tot mei 2021

Tot mei 2021 was ik Domeinmanager Dienstverlening en lid van het MT van de gemeente Bloemendaal. Het domein  Dienstverlening bestond uit de teams Publieksbalie, KCC, Burgerzaken , Vergunningen Toezicht en Handhaving en Digitale Dienstverlening. Ik stuurde hier in totaal 38 medewerkers aan en 2 teammanagers.

 Van 2018 tot 2020

In het kader van de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Bloemendaal en Heemstede van 2018 tot 2020 had ik de tijdelijke management verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke Regeling IT (GRIT). Deze GR droeg zorg voor het beheer van alle ICT onderdelen voor twee gemeenten (technisch beheer ICT en 1e lijns servicedesk).

 Van 2009 tot 2015

Tot 2015 was ik Directeur/manager van het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ). GBKZ is het samenwerkingsverband die voor de gemeenten Bloemendaal (centrumgemeente), Heemstede, Zandvoort en Spaarnwoude en Haarlemmerliede (totaal 70.000 inwoners) alle werkzaamheden uitvoert voor de Wet WOZ,  de heffing en inning van gemeentelijke belastingen en de BAG. Ik gaf in deze functie direct leiding aan drie team-coördinatoren en totaal 22 medewerkers.

Van juli 2007 tot 2009

Van 2007 tot 2009 was ik teammanager van het team Planontwikkeling op de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Purmerend. Ik gaf in deze functie leiding aan 30 medewerkers verdeeld over de clusters Wijkontwikkeling, Wijkmanagement, Veiligheid, Accommodatiebeleid, Natuur- en Milieueducatie en het re-integratie project Weefraam.

Van 2002 tot 2007

Tot 2007 was ik afdelingshoofd Belastingen en Verzekeringen bij de gemeente Purmerend. Ik gaf in deze functie leiding aan 20 medewerkers (17,5 fte) verdeeld over drie bureaus (WOZ, Heffing en Invordering).

Van 1991 tot 2002

Tot 2002 was ik werkzaam als teamleider van de sectie WOZ en Heffing bij de gemeente Purmerend.

Projectervaring 

 

Naast mijn reguliere management taken heb ik ook projecten geleid, die niet allemaal direct gelinkt waren aan de management taken waarvoor ik dagelijks verantwoordelijk was. Als generalist vind ik het belangrijk om mijn scoop aan kennis en ervaring zo breed mogelijk te houden. Veel van de hieronder vermelde projecten waren ontwikkel, implementatie of transformatie trajecten die moesten leiden tot een betere efficiënte bedrijfsvoering en dienstverlening.   

Van 2021 tot heden

Vanaf juni 2021 ben ik voor de gemeente Bloemendaal en Heemstede werkzaam als strategisch adviseur Informatiemanagement en e-Dienstverlening. Ik heb in 2021 de eerste aanzet gegeven een tweetal strategische projecten, te weten: de invoering van Datagedreven sturing als leidend managementconcept en het opstellen van een Omnichannel strategie ter ondersteuning van de integrale digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

2019 

In 2019 tot 2021 was ik bij de gemeente Bloemendaal, naast mijn reguliere managementtaken, projectleider van het project Dienstverlening onder de Omgevingswet. Dit project was onderdeel van het Programma Omgevingswet. Doelstelling van dit project was dat de gemeente procesmatig en technisch tijdig klaar is voor de invoering van de Omgevingswet per 1-7-2022.

2017 

Ik was als projectleider in 2017 tot 2019 verantwoordelijk voor de realisatie van twee strategische ICT projecten. Dit betrof een project met betrekking tot transformatie van vaste naar mobiele werkplekken (450 werkplekken) en een project tot een outsourcing van het volledige ICT beheer (Europese aanbesteding) voor twee gemeenten.

2016

Als lid van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) ben ik eind 2016 op werkbezoek geweest in Estland. Dit land wordt gezien als voorbeeld, hoe vanuit een centrale aansturing digitalisering en dienstverlening op een gecontroleerde en veilige manier georganiseerd kan worden.

2014

In 2014 was ik tijdelijk aangesteld als kwartiermaker van een nieuwe afdeling Dienstverlening in de eveneens nieuwe organisatie van de gemeente Bloemendaal. Deze afdeling droeg zorg voor de 1e en 2e lijns dienstverlening en vormde daarbij de front office voor alle gemeentelijke producten en diensten.

2012

In 2012 was ik tijdelijk aangesteld als expertgroepleider Facilitair in het project voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Bloemendaal. In dit nieuwbouwproject zijn drie afzonderlijke locaties samengevoegd tot één unilocatie en ingericht basis van een nieuw flexconcept. Ik was in dit project verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle facilitaire en ICT zaken ten behoeve van deze nieuwe kantoorlocatie.

2011

In 2011 heb ik het project geleid tot de herinrichting van een nieuwe informatiearchitectuur voor GBKZ, op basis van een uitgewerkt informatie beleidsplan en het opzetten van een efficiënte procesbeheersorganisatie.

Als directeur/manager GBKZ was ik voorzitter van de gemeentelijke stuurgroep en projectgroep, waarin periodiek de bedrijfsresultaten (maraps en jaarplannen) werden vastgesteld en verantwoord aan de wethouders en hoofden Financiën van de vier in het samenwerkingsverband deelnemende gemeenten.

2007

In 2007 ben ik, in het kader van een algehele reorganisatie van de gemeente Purmerend, als ‘kwartiermaker’ verantwoordelijk geweest voor het opstellen van het inrichtingsplan en personeelsplan van de nieuw te vormen afdeling Inwoners (Burgerzaken, Belastingen en KCC.

In het kader van mijn bachelor Bestuurskunde in 2005 heb ik mijn afstudeerscriptie gewijd aan een onderzoek naar verbetering van de efficiency en kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening. Ik heb hierin voorstellen gedaan voor een wijziging van de administratieve organisatie van de gemeente Purmerend op basis van nieuwe inzichten op het gebied van informatiebeheer en ICT-architectuur.

Vanaf 2003

Vanuit mijn functie als afdelingsmanager bij de gemeente Purmerend, ben ik betrokken geweest bij diverse strategische beleids- en organisatieontwikkelingen, zoals Raamwerk organisatieontwikkeling, Visie publieksdiensten en Nota gemeentelijke Topstructuur (reorganisatie ambtelijke top en nieuwe rol gemeentesecretaris).

Neem contact op

Als u meer informatie wilt om meer te weten wat RJ M&A u kan bieden, neem dan contact op voor een nadere kennismaking