+31 06 40991449 info@rjmena.nl

Projecten

Projectervaring van 2003 tot heden

Projectervaring vanaf 2003 tot heden

 

Vanaf 2003 tot heden heb ik naast mijn reguliere management taken ook projecten geleid die niet allemaal direct gelinkt waren aan de taken waarvoor ik dagelijks verantwoordelijk was. Als generalist vind ik het belangrijk om mijn scoop aan kennis en ervaring zo breed mogelijk te houden. Veel van de hieronder vermelde projecten waren ontwikkel, implementatie of transformatie trajecten die moesten leiden tot een betere efficiënte dienstverlening.   

 • Vanaf 1 juni 2021 was ik voor de gemeente Bloemendaal en Heemstede werkzaam als strategisch adviseur Informatiemanagement en e-Dienstverlening. Ik heb in 2021 de eerste aanzet gegeven een tweetal strategische projecten, te weten: de invoering van Datagedreven sturing als leidend managementconcept en het opstellen van een Omnichannel strategie ter ondersteuning van de integrale digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
 • Van 2019 tot 2021 was ik bij de gemeente Bloemendaal, naast mijn reguliere managementtaken, projectleider van het project Dienstverlening onder de Omgevingswet. Dit project is onderdeel van het Programma Omgevingswet. Doelstelling van dit project is dat de gemeente procesmatig en technisch tijdig klaar is voor de invoering van de Omgevingswet per 1-7-2022.
 • Vanaf 2017 tot juni 2019 was ik als projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van twee strategische ICT projecten. Dit betrof een project met betrekking tot transformatie van vaste naar mobiele werkplekken (450 werkplekken) en een project tot een outsourcing van het volledige ICT beheer (Europese aanbesteding) voor twee gemeenten.
 • Als lid van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) ben ik eind 2016 ben ik op werkbezoek geweest in Estland. Dit land wordt gezien als voorbeeld, hoe vanuit een centrale aansturing digitalisering en dienstverlening op een gecontroleerde en veilige manier georganiseerd kan worden.
 • Eind 2014 was ik tijdelijk aangesteld als kwartiermaker van een nieuwe afdeling Dienstverlening in de eveneens nieuwe organisatie van de gemeente Bloemendaal. Deze afdeling draagt zorg voor de 1e en 2e lijns dienstverlening en vormt daarbij de front office voor alle gemeentelijke producten en diensten.
 • In 2012 aangesteld als expertgroepleider Facilitair in het project voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Bloemendaal. In dit nieuwbouwproject zijn drie afzonderlijke locaties samengevoegd tot één unilocatie en ingericht basis van een nieuw flexconcept. Ik was in dit project verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle facilitaire en ICT zaken ten behoeve van deze nieuwe kantoorlocatie.
 • In 2011 het project geleid tot de herinrichting van een nieuwe informatiearchitectuur voor GBKZ, op basis van een uitgewerkt informatie beleidsplan en het opzetten van een efficiënte procesbeheersorganisatie.
 • Als directeur/manager GBKZ was ik voorzitter van de gemeentelijke stuurgroep en projectgroep, waarin periodiek de bedrijfsresultaten (maraps en jaarplannen) worden vastgesteld en verantwoord aan de wethouders en hoofden Financiën van de vier in het samenwerkingsverband deelnemende gemeenten.
 • In 2007, in het kader van een reorganisatie van de gemeente Purmerend, als ‘kwartiermaker’ verantwoordelijk geweest voor het opstellen van het inrichtingsplan en personeelsplan van de nieuw te vormen afdeling Inwoners (Burgerzaken, Belastingen en KCC.

 • In het kader van mijn bachelor Bestuurskunde in 2005 mijn afstudeerscriptie gewijd aan een onderzoek naar verbetering van de efficiency en kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening. Hierin voorstellen gedaan voor een wijziging van de administratieve organisatie van de gemeente Purmerend op basis van nieuwe inzichten op het gebied van informatiebeheer en ICT-architectuur.
 • Vanaf 2003, vanuit mijn functie als afdelingsmanager bij de gemeente Purmerend, betrokken bij diverse strategische beleids- en organisatieontwikkelingen, zoals Raamwerk organisatieontwikkeling, Visie publieksdiensten en Nota gemeentelijke Topstructuur (reorganisatie ambtelijke top en nieuwe rol gemeentesecretaris).